Waterfront – Dolfinarium op een eiland

Waterfront – Dolfinarium op een eiland
Startdatum: 2014
Verwachtte gereeddatum: 2017
Type: Herindeling boulevard, met als gevolg Dolfinarium op een eiland.
Indeling:
De boulevard in Harderwijk zal geheel opnieuw ingedeeld worden met als gevolg dat het Dolfinarium op een eiland zal komen te liggen. Achter op het park zal een watersportcentrum gerealiseerd worden en achter de Koepel komt een openbare weg. 
Daarnaast zullen er voor de ingang van het park woningen gebouwd worden en zullen bezoekers in de toekomst moeten parkeren in parkeergarages.

Deze herindeling wordt uitgevoerd door de gemeente Harderwijk.

Begin 2015
In 2014 is achter het Dolfinarium een nieuwe openbare weg met parkeervakken aangelegd. Deze weg leidt naar de watersportvereniging die vorig jaar achter het Dolfinarium is gebouwd. In de toekomst zullen langs deze weg boothuizen gebouwd worden. Aan de overzijde van het water is het industrieterrein gesloopt. Hier zullen in 2015 woningen op gebouwd worden. In verband met mogelijk geluidsoverlast is mede daarom gekozen het Zeeleeuwentheater in 2015 te voorzien van een overkapping. 

 
In de loop van 2015 zal begonnen worden met de aanleg van het ''Dolfinariumeiland''. Er zal onder andere begonnen worden met de bouw van een parkeergarage waar in de toekomst bezoekers van het Dolfinarium kunnen parkeren. Dit omdat het parkeerterrein voor het park zal verdwijnen, omdat hier een stadshaven gegraven zal worden.