Opgevangen witsnuitdolfijn Robbie overleden

Maandagmiddag is de witsnuitdolfijn Robbie overleden. Het dier werd in juni dit jaar gevonden op het strand van Ameland en is de afgelopen maanden verzorgd in het opvangcentrum van SOS Dolfijn. De reden van overlijden is nog niet bekend en sectie en verdere onderzoeken zullen wellicht meer duidelijkheid geven.

Het overlijden van Robbie komt hard aan bij de medewerkers en vrijwilliger van SOS Dolfijn. Tijdens de eerste weken is dag en nacht gezorgd voor het dier en ook de afgelopen maanden is er alles aan gedaan om de dolfijn weer helemaal beter te krijgen. Afgelopen maand werd Robbie naar een ruimer buitenbassin gebracht. Dit was een volgende stap op weg naar zijn herstel en een mogelijke terugkeer naar de natuur. De afgelopen weken werd een begin gemaakt met de voorbereidingen voor zijn uitzet. Helaas heeft Robbie het niet gehaald.

Stichting SOS Dolfijn is een opvangorganisatie voor gestrande bruinvissen en dolfijnen. Het doel van SOS Dolfijn is om gestrande dieren op te vangen, te verzorgen en terug te brengen naar de natuur. Daarnaast wil de organisatie een bijdrage leveren aan het beschermen van de zee en haar bewoners door middel van educatieve activiteiten en wetenschappelijk onderzoek.